Edició: Centre Exil
Pautes del Tribunal Europeu dels Drets Humans sobre l’ús democràtic de la violència per part dels cossos policials
Edició: Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Edició: Centre Exil
Edició: Alerta Solidària, Associació Memòria Contra la Tortura i Solidaritat Antirepressiva de Terrassa
Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants
Edició: Associació Memòria Contra la Tortura i Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura
Editorial Virus
Edició: Associació Memòria Contra la Tortura
Edició: Centre Irídia i Calala, fondo de mujeres
Edició: SOS Racisme i altres entitats